• CN. Th4 21st, 2024

Ҫ˰, có chính sách thuế khác nhau cho việc mua vé online không

Byawei

Th3 5, 2024

Trước hết, chúng ta cần hiểu chính sách thuế của nhà nước về xổ số. Theo điều 26 của điều luật xổ số cộng hòa nhân dân trung quốc, người thắng cuộc phải trả thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân được tính bằng số tiền trúng số nhân 20%. Do đó, chỉ những người thắng cuộc phải đóng thuế, trong khi những người mua vé không đóng thuế.

.

có chính sách thuế khác nhau cho việc mua vé online không

.

Có chính sách thuế khác nhau cho việc mua vé online không? Trên thực tế, mua vé trực tuyến phù hợp với chính sách thuế của các cửa hàng. Dù bạn mua xổ số theo cách nào đi nữa, chỉ có người thắng cuộc phải nộp thuế cá nhân, và người mua xổ số không phải đóng thuế. Do đó, mua vé trực tuyến phù hợp với chính sách thuế mua vé tại các cửa hàng thực.

.

Nếu thắng xổ số bạn mua, bạn phải trả thuế thu nhập cá nhân tương ứng để nhận tiền thưởng. Trong trường hợp này, bạn cần có một bản khai thuế thu nhập cá nhân. Nếu bạn không trúng xổ số, bạn không cần phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân.

.

By awei