• CN. Th4 21st, 2024

Ϊʲô, tại SAO không thể mua vé trực tuyến

Byawei

Th3 9, 2024

tại SAO không thể mua vé trực tuyến

.

Gần đây, một số người dùng cho rằng họ không thể mua bóng đá trên một số trang web. Đó là bởi vì chính sách quản lý của nhà nước đã được điều chỉnh.

.

chính sách quản lý của nhà nước về trò chơi thể thao trực tuyến

.

Năm 2015, cơ quan quản lý thể thao quốc gia, ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, bộ tài chính, bộ an ninh công cộng, cơ quan quản lý thuế đã phát hành thông báo về việc thực hiện thí nghiệm xổ số tuyển dụng bóng đá, rõ ràng xác định bán thử nghiệm xổ số bóng đá trên phạm vi quốc gia, phương pháp và quản lý.

.

Trong đó quy định rằng bán vé nên được thực hiện theo các kênh offline, các kênh trực tuyến như là một phương pháp bổ sung. Nó cũng nói rõ rằng bán hàng trực tuyến nên được xác nhận bằng tên thật và áp dụng chế độ hạn chế.

.

trang web không đáp ứng các yêu cầu chính sách

.

Tuy nhiên, một số trang web không hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu chính sách về việc bán vé. Ví dụ, một số trang web không có giấy chứng nhận tên thật hay chế độ hạn chế, điều này không phù hợp với chính sách quốc gia.

.

Vì vậy, vào tháng hai năm 2019, tổng giám đốc thể thao quốc gia phát hành thông báo về việc điều chỉnh tiếp tục việc bán vé bóng đá, rõ ràng yêu cầu \”các cơ quan bán vé bóng đá không được phép bán vé bóng đá qua Internet, không có doanh nghiệp cá cược trực tuyến\”.

.

làm thế nào để mua bóng đá

.

Theo yêu cầu của chính sách nhà nước, hiện nay chỉ có thể mua bóng bầu dục trên đường. Cụ thể là:

.

.

Mua ở cửa hàng xổ số.

Bán qua các cửa hàng bán bóng đá.

.

Vì vậy, nếu muốn mua bóng bầu dục, bạn có thể đến một trạm xổ số gần đó hoặc một cửa hàng bán bóng bầu dục.

.

Nhà nước liên tục điều chỉnh chính sách quản lý của trò chơi thể thao trực tuyến, được thiết kế để điều chỉnh thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Chúng ta nên hiểu và hỗ trợ các chính sách, ý thức tuân thủ các quy định liên quan, cùng nhau xây dựng một môi trường tốt cho việc bán bóng đá.

.

By awei